Gradski proračun za 2022. godinu usvojen je u ukupnom iznosu 1.228.679.157 kuna.

Toliki su, naime, planirani proračunski prihodi, dok su rashodi planirani u nešto manjem iznosu 1.203.626.000 kuna. Navedeni višak prihoda nad rashodima usmjerava se za pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina temeljem usvojenog Plana mjera za pokriće manjka i smanjenja obveza Grada Rijeke kojim se kroz tri nadolazeće godine planira u potpunosti sanirati preneseni manjak koji je prethodnih godina već značajno smanjen.

Iako je pandemija i dalje u punom jeku, ekonomske okolnosti su se tijekom 2021. godine poboljšale te se Proračun za 2022. godinu planira s blagim rastom u odnosu na Proračun za 2021. godinu. Međutim, planiranju proračuna pristupilo se s oprezom, imajući na umu da su najavljene povoljne makroekonomske prognoze i nadalje izložene snažnim rizicima.
Cilj Grada Rijeke je doprinijeti poreznom rasterećenju građana. Stoga se u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini planirano je smanjenje stope za jedan postotni bod te stopa prireza iznosi 14%.

Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi: Knjižnica, brod Galeb, izgradnja sortirnice u Mihačevoj dragi, Poslovna zona Bodulovo, projekt Povežimo se baštinom, projekt Interpretacijski centar prirodne baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju i drugi. Pored navedenog u Proračunu za 2022. godinu planirano je povećanje subvencija poduzetnicima, dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu, početak sufinanciranja obrta za čuvanje djece, stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine i mnogi drugi projekti i poboljšanja u raznim područjima djelovanja Grada.

Osim na Grad Rijeku ukupni proračun odnosi se i na zakonom definirane proračunske korisnike, a to su: Dječji vrtići Rijeka, More i Sušak, Dom mladih, 25 osnovnih škola, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača, Gradska knjižnica, Muzej grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

O igri proračunavanja

Igra pred vama ima edukativni karakter i u njoj ćete vidjeti na koje su sve stavke raspoređeni proračunski izdaci u 2021. godini, kakva je njihova struktura i što pojedine stavke znače. Drugim riječima, u pojednostavljenom prikazu donosimo vam popis i opis različitih područja i djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Grada Rijeke.

S popisa projekata kojih nema u ovogodišnjem proračunu ili se u njemu nalaze tek djelomično s manjim iznosima, vi ćete, u prvom koraku igre, odabrati one koji su po vama najvažniji (do iznosa od 60 milijuna kuna). Za svaki odabrani projekt u proračunu treba pronaći ili osigurati sredstva za njegovu realizaciju. Ta sredstva možete namaknuti, odnosno uštedjeti povećanjem visine komunalne naknade ili preraspodjelom iznosa na postojećim stavkama proračuna ili kombinacijom jednog i drugog.

Povećanje komunalne naknade pojednostavljeno predstavlja direktnu naplatu od građana, ali taj ćete im novac vratiti kroz vrijednost i važnost projekta koji želite realizirati. Preraspodjela znači da ćete na nekim postojećim stavkama proračuna morati smanjiti izdatke kako biste ta sredstva prebacili na projekt koji smatrate važnim i želite uvrstiti u proračun. No, na cijelom tom putu bit će i opasnosti. Alarmi na koje ćete nailaziti, predstavljaju žrtvovanja za cilj koji želite postići. Razmislite na što ste spremni, a na što ne.

Prihodi u proračunu predstavljaju iznose za koje je planirano da će u godini dana stići na račun Grada, međutim ne postoje garancije da će se svi prihodi proračuna koji su planirani stvarno i ostvariti. Na to utječe niz parametara: od makroekonomskog stanja u državi, preko stope nezaposlenosti, do izmjena pojedinih zakona koji utječu na prihode grada, a koji se, budući da su u nadležnosti Vlade i Sabora, ne mogu na razini grada unaprijed planirati. Vrste prihoda (i rashoda) klasificirane su posebnim Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/2010.) i njegovim izmjenama (NN 120/2013)
Kao s proračunskim prihodima, slično je i s proračunskim rashodima - proračun predstavlja plan isplate sredstava s računa Grada raznim korisnicima proračuna, neovisno radi li se o direktnim isplatama građanima ili isplatama raznim udrugama, poduzetnicima i slično. Jasno je da su planirane isplate u tijeku godine u uskoj vezi s pristizanjem planiranih prihoda. Zato rebalansi proračuna u tijeku godine najčešće predstavljaju smanjenje planiranih isplata i izdataka ukoliko se utvrdi da prihodi ne pristižu kako je planirano ili preraspodjele izdataka ovisno o fazama realizacije pojedinih projekata.
Iako su prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani u većem iznosu u odnosu na 2015. godinu, oni su i dalje značajno manji u odnosu na iste prihode koje je Grad Rijeka imao prije stupanja na snagu Izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak i Izmjena i dopuna zakona o financiranju koji je stupio na snagu 01. 01. 2015.

Slijedom navedenih zakonskih izmjena, procijenjeno je da će doći do značajnog smanjenja poreznih prihoda za Grad Rijeku, te je u Proračunu za 2015. godinu povećana stope prireza porezu na dohodak sa 12% na 15%.

Da Grad Rijeka nije povećao prirez sa 12% na 15%, manjak prihoda od poreza i prireza na dohodak  bio bi umanjen za dodatnih 10,0 milijuna kuna u 2015..

U cilju ispunjenja svih programa koje Grad provodi kako bi osigurao kvalitetnije usluge građanima u svim segmentima - od komunalnih usluga, socijalnog programa, dječjih vrtića, subvencija, javnih potreba u kulturi i sportu, gradnje POS-ovim stanova i dr. odlučeno je da se prirez ove godine neće smanjivati .
Grad Rijeka izdao je u periodu 2006.-2008. godine municipalne obveznice u ukupnom iznosu od 24,57 milijuna EUR za financiranje izgradnje Komplekas bazena na Kantridi uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,125%.

Prva otplata je počela u siječnju 2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine isplaćuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine.

Unatoč krizi, nepovoljnoj gospodarskoj situaciji te smanjenju prihoda, Grad Rijeka je sve ove godine uredno i na vrijeme izvršavao sve svoje obveze prema ulagačima, kako onim institucionalnim, tako i građanima koji su kupnjom obveznica dali podršku Gradu u izgradnji ovog kapitalnog sportskog objekta.
Proračun je kao službeni dokument puno kompleksniji. Cjeloviti proračun možete pogledati u PDF dokumentu.
Navedeni projekti su izabrani prema najčešćim upitima i interesu građana i njihova cijena navedena u ovoj igri je okvirna i bazira se na prosječnim cijenama sličnih projekata realiziranih u RH ili u Rijeci.
60 milijuna kuna je vrijednost najskupljeg predloženog projekta i u ovoj igri predstavlja najveći iznos koji možete pokušati "uštedjeti" preraspodjelom sredstava iz proračunskih stavki.
Visina komunalne naknade propisana je uredbom o čemu više možete doznati na https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/naknade-i-porezi/komunalna-naknada/.
Upozorenja u obliku alarma podsjećaju vas na važnost stavki koje dokidate, odnosno upozoravaju vas na opasnosti koje se kriju iza smanjivanja sredstava za pojedina područja.